Autom na dovolenku. Na čo si dať pozor

Autom na dovolenku

Mnohí Slováci sa na zaslúžený letný oddych mimo svojho domova vyberú letecky či autobusovým zájazdom. Veľká skupina našincov, najmä rodiny či skupiny mladých, však s obľubou cestujú na dovolenku k moru autom.

Práve počas letných mesiacov eviduje Allianz – Slovenská poisťovňa zvýšený počet poistných udalostí z havarijného a povinného zmluvného poistenia (PZP) v obľúbených prímorských destináciách ako Chorvátsko, Taliansko či Bulharsko, ale aj z tranzitných krajín ako Rakúsko či Maďarsko. Na čo treba dbať pri ceste autom do zahraničia a čo je potrebné nezabudnúť?

Cestujte so zelenou kartou

Pri ceste autom za hranice Slovenska je potrebné mať so sebou platnú Zelenú kartu, ktorá je medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že máte vo svojej domovskej krajine uzatvorené zákonné poistenie vozidla. V prípade nehody v zahraničí tak systém zelenej karty zabezpečuje plnenie, bez nutnosti uzatvárať si poistenie zodpovednosti osobitne v každej krajine, do ktorej vycestujete. 

„V rámci zákonného poistenia vozidla najčastejšie riešime prípady, keď dôjde ku škodám na vozidle na verejnoprospešných zariadeniach, kedy sú poškodené zvodidlá či dopravné značenia, ďalej náklady spojené so zabezpečením plynulosti a bezpečnosti premávky, za vyčistenie vozovky po dopravnej nehode a tiež zdravotné nároky poškodených a pozostalých, v prípade smrti pri nehode,“

objasňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Zelenú kartu vám vydáva poisťovňa, v ktorej si uzatvárate PZP. Môžete s ňou cestovať po celej Európe, ale aj v časti severnej Afriky, v Rusku, Izraeli či Iráne. Výnimku tvorí Kosovo, kde si treba pri vstupe do krajiny dojednať tzv. hraničné poistenie.

Stačí v zahraničí PZP?

PZP kryje výlučne škody, ktoré vodič spôsobí svojím vozidlom na živote či majetku tretích osôb, nekryje však škody na jeho vlastnom vozidle.

Je preto rozumné chrániť pred rizikom škody aj svoje auto, a to nielen na slovenských cestách, ale aj počas dovolenky, kde sa v dôsledku zdĺhavej a vyčerpávajúcej cesty riziko nehody zvyšuje.

Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, kryje škody na vlastnom vozidle, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode, ale aj pri živelných udalostiach ako víchrica, krupobitie, povodeň, alebo krádežou vozidla či v dôsledku vandalizmu.

„Pred cestou odporúčame skontrolovať si dojednanú územnú platnosť havarijného poistenia tak, aby platilo na území kde klient počas dovolenky cestuje. Ak máte havarijné poistenie s územnou platnosťou len pre Slovensko, je jednoduché rozšíriť si ju krátkodobo aj na územie Európy,“

radí L. Muthová.

Čo robiť v prípade dopravnej nehody v zahraničí:

  1. Poskytnite prvú pomoc zraneným a zavolajte záchrannú službu.
  2. Spíšte Správu o nehode. Odporúčame zobrať si na cestu do zahraničia formulár správy vo viacerých jazykových mutáciách.
  3. Ak nemáte pri sebe formulár správy, treba si vyžiadať údaje o účastníkoch dopravnej nehody – evidenčné čísla vozidiel a názvy poisťovní, v ktorých sú ich autá poistené, číslo poistnej zmluvy, číslo zelenej karty a tiež mená a adresy účastníkov a svedkov dopravnej nehody. Najjednoduchšie je odfotografovať si tieto doklady.
  4. Dohodnúť sa, kto je vinníkom nehody. Pokiaľ to nie je možné, vždy treba volať políciu. No nespoliehajte sa len na políciu, keďže napríklad v Rakúsku polícia nerozhoduje o vinníkovi, iba spíše údaje o účastníkoch a ich výpovede.
  5. Nikdy nepodpisujte správy či dokumenty, ktorým nerozumiete. Ak si to situácia vyžaduje, nárokujte si poskytnutie tlmočníka.
  6. Odporúčame nafotiť si nielen škodu, ale aj miesto nehody. Vlastná fotodokumentácia sa vždy zíde pri riešení poistnej udalosti.
  7. Ak nastala dopravná nehoda, došlo k poruche vozidla alebo k jeho odcudzeniu, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba zabezpečí opravu vozidla na mieste alebo jeho odtiahnutie do servisu.
  8. Škodu na vozidle po návrate z dovolenky nahláste svojej poisťovni najneskôr do 30 dní od nehody.